نوشته ها - صفحه 2

اصول و مبانی تحقیق

تحقیق در لغت به معنای به حقیقت امری رسیدگی کردن و راستی و درستی فرضیه­‌ای را آزمودن و در تعریف علمی دستیابی به روابط علت ومعلولی با کمک روش‌ها و ابزارهای خاص است که به منظور حل مسائل عینی به کار می‌­رود.... ادامه

وبسایت رسمی انتشارات عصرقلم

در حد توان سعی کرده‌ایم که سایت ظاهری زیبا و کاربری آسان داشته باشد تا موجب رضایت و خرسندی مخاطبان عزیز باشد... ادامه