انگیزشی

چگونه بی انگیزگی را دور کرده و باهوش‌ترین فرد سازمان شویم؟

👈 چگونه بی انگیزگی را دور کرده و باهوش ترین فرد سازمان شویم؟ مدل ساینفیلد✍️ بی‌حوصلگی و کسالت احساسی آشنا برای تمام ما است، درست مثل زمان‌هایی که بی‌هدف و سرگردان پشت صندلی خود در اتاق کارمان لم می‌دهیم و شبکه‌های­ اجتماعی­ را زیر و رو می‌کنیم.اما شاید اوضاع همیشه هم به این منوال نبوده باشد، شاید ادامه