انتشار کتاب دانشگاهی

انتشار کتاب دانشگاهی در تمامی رشته‌ها توسط این انتشارات صورت می‌گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه معرفی دپارتمان‌ها مراجعه فرمایید.

 

کاتالوگ آثار منتشر شده را از اینجا دانلود بفرمایید.