پروژه‌های برتر علمی

گروه انتشاراتی عصرقلم مفتخر است که بر مبنای رسالت و باوری که دارد از تمامی پروژه‌های برتر علمی {دانشگاهی، ادبی، ....} با تمام امکانات حمایت کند، که این امکانات شامل:

۱- معرفی به مراکز معتبر علمی و جهانی

۲- ترجمه آثار به زبان‌های {انگلیسی، فرانسه، ... }

۳- امکان بازاریابی و پیدا کردن سرمایه‌گذار

۴- تبلیغ اثر باتمام امکانات موجود

۵- ارسال اثر به نمایشگاه‌ها و کنگره‌های علمی و بین‌المللی