ارسال سفارشات به چه صورت انجام می‌شود؟

روش‌های ارسال بنا به انتخاب مشتری شامل موارد زیر است:

ضمناً خریدهای بالای ۱۵۰.۰۰۰ تومان رایگان ارسال خواهد شد.