کتاب‌هایی که خارج از ایران به چاپ می‌رسد به چه شکل به فروش می‌رسد؟

انتشار کتاب به چند شکل می‌باشد. چاپ متداول روی کاغذ (هارد کپی)، ای‌بوک (نسخه الکترونیکی) و کتاب صوتی.