آیا انتشارات عصرقلم فقط کتاب‌های علمی و دانشگاهی را برای چاپ در خارج از ایران می‌پذیرد؟

خیر، در تمامی زمینه‌ها این توانایی وجود دارد. غیر از کتاب‌های علمی و آکادمیک، انتشار انواع اثر ادبی و هنری مثل رمان، شعر و ... به زبان‌های مختلف مثل انگلیسی، فرانسه، آلمانی و ... با ناشران بزرگ بین‌المللی در انتشارات عصرقلم پذیرفته می‌شود.