آیا انتشارات عصرقلم هر نوع کتابی را جهت چاپ در خارج از ایران می‌پذیرد؟

بله، انتشارات عصرقلم توانایی چاپ کتاب در کلیه موسسات انتشاراتی بین‌المللی مثل اشپرینگر، الزویر، کمبریج، پیرسون، آمازون  و ... دارد.