آیا چاپ کتاب در خارج از ایران هزینه هم دارد؟

بله، چاپ هر نوع کتابی خارج از ایران نیاز به پرداخت هزینه دارد و به صورت کلی شرایط چاپ کتاب در خارج از ایران با شرایط داخلی متفاوت است و هزینه داوری و ارزیابی کتاب، هزینه پیش‌تولید و انتشار آن از نویسنده دریافت می‌شود. هزینه چاپ کتاب به زبان انگلیسی پس از برسی و تایید محتوا تأیین خواهد شد.