انتشارات عصر قلم

من چگونه می‌توانم کتابم را خارج از ایران به چاپ برسانم؟

چاپ هر اثر توسط ناشران خارجی ملزم به داشتن تأیید علمی از اعضای هیأت علمی دانشگاه و یا دپارتمان علمی انتشارات عصرقلم خواهد بود.